Disclaimer

Vertrouwd online golfschoenen kopen: Hier lees je de disclaimer van Golfsucces.

De in deze webshop getoonde informatie wordt door Golfsucces.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Als de in deze webshop verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Golfsucces.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze webshop. Golfsucces.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de in de webshop vermelde informatie en tarieven.

Hoewel Golfsucces.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Golfsucces.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Golfsucces.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Golfsucces.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Golfsucces.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

De informatie, afbeeldingen, merken en producten die u zult vinden op de site, worden alleen vermeld voor promotie- en reclamedoeleinden; u mag deze elementen en materialen alleen downloaden of kopiëren voor privé- en persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik. Golfsucces.nl geeft geen garanties over het niet aanwezig zijn van schadelijke programma's.